Croeso Cynnes Garth Newydd

12:00, 27 Ionawr 2023

Am ddim

Bydd Garth Newydd yn agor ei drysau bob dydd Gwener o 12-3 pm fel man Croeso Cynnes yn Llanbed o ddydd Gwener yma ymlaen.

Bydd yn gyfle i fwynhau paned a sgwrs a thrafod pynciau gwahanol bob wythnos. 
Byddwn yn trafod lleihau gwastraff bwyd ac edrych ar rannu ryseitiau coginio a  phobi gwahanol – gan ddechrau gyda chawl ! 🥣 🥕🧅🍠

Croeso cynnes i bawb!