Cwrdd Diolchgarwch Capel Rhydlwyd, Lledrod

17:00, 29 Hydref

Cwrdd Diolchgarwch Capel Rhydlwyd, Lledrod

Dan arweiniad y Parch. Peter Thomas

Gyda chyfraniadau gan CFFI Lledrod

Casgliad tuag at Homestart a Trais yn y Cartref