Cyfarfod Agored Cofio Ciliau Parc

19:30, 23 Mawrth 2023

Cyfarfod agored i ddechrau trefnu digwyddiadau i ddathlu hanes Ysgol Ciliau Parc cyn i’r ysgol gau yn 2024. Rhannwch y neges i bawb sydd â chysylltiad â’r ysgol ar hyd y blynyddoedd, yn enwedig y rhai sydd ddim ar FaceBook.

Cyfle am gacen a chlonc a rhannu syniadau!

#CofioCiliauParc 💙