Cymanfa Garolau

07:30, 3 Rhagfyr

Rhaglen yn £10, plant cynradd am ddim

Mae Pwyllgor Canol y Sir Sioe’r Cardis yn cynnal Gymanfa Garolau Fodern yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Aberaeron ar nos Sul 3ydd o Ragfyr 2023. Adloniant y noson bydd Côr Cardi-gân.

Bydd y noson yn dechrau am 7:30yh a bydd mins peis a gwin poeth i ddilyn.

Y ffordd orau i ddechrau dathliadau’r Nadolig!

Croeso cynnes i bawb.