Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Gareth Llwyd – Arwr Anghofiedig a ‘Gladstone y Chwarelwyr’ – William Hugh Williams, Arafon)

19:00, 13 Mawrth 2023

£2

Nos Lun 13 Mawrth, 2023 am 7.00: Gareth Llwyd – Arwr Anghofiedig a ‘Gladstone y Chwarelwyr’ – William Hugh Williams, Arafon [Darlith Goffa Rhiannon Rowlands]

Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal:

Wyneb yn wyneb: Yn Festri Capel Jerusalem, Bethesda. Cofrestrwch efo garethllwyd197@btinternet.com

Rhithiol tros Zoom: Cofrestrwch efo bethan@ogwen.org

Cofrestrwch erbyn 12 o’r gloch dydd Llun y ddarlith ar yr hwyraf

Costau

£10.00 i rai mewn gwaith

£5.00 i bensiynwyr a’r di-waith

Plant ysgol am ddim

Cost darlithoedd unigol = £2.00

Y ffioedd i’w talu i gyfrif ‘Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen’ drwy:

BACS: 40-16-02 41386212 neu drwy siec.