Cymhorthfa Caernarfon

9 Mehefin

Am ddim

Cymhorthfa ar y cyd rhwng y Cyng. Ioan Thomas a Siân Gwenllian AS yn ward Menai, Caernarfon ar 9 Mehefin 2023.

 

Mae cymorthfeydd yn gyfle i drafod materion lleol gyda chynrychiolwyr gwleidyddol.

 

Mae’n rhaid i’r sawl sy’n dymuno mynychu’r gymhorthfa gysylltu â’r swyddfa i drefnu o flaen llaw. Gallwch wneud hynny drwy anfon e-bost at sian.gwenllian@senedd.cymru neu drwy ffonio 01286 672076.