Cymhorthfa Llanllyfni

29 Medi

Am ddim

Cymhorthfa gyda Siân Gwenllian AS. Gwahoddir trigolion Llanllyfni a’r dalgylch i ddod i drafod materion lleol.

Dylai’r sawl sy’n dymuno mynychu’r gymhorthfa gysylltu â’r swyddfa i drefnu apwyntiad. Gallwch wneud hynny drwy anfon e-bost i sian.gwenllian@senedd.cymru neu drwy ffonio 01286 672076.