Cymhorthfa yn Nhregarth

24 Mawrth 2023

Am ddim

Mae Siân Gwenllian yn cynrychioli etholaeth Arfon yn y Senedd. Gwahoddir trigolion lleol i Dregarth a Mynydd Llandygai ddod i drafod materion sy’n berthnasol i Senedd Cymru, gan gynnwys iechydtaiaddysg, a’r amgylchedd.

Dylai’r sawl sy’n dymuno mynychu’r gymhorthfa gysylltu â’r swyddfa i drefnu apwyntiad. Gallwch wneud hynny drwy anfon e-bost at sian.gwenllian@senedd.cymru neu drwy ffonio 01286 672076.