Cymru v Georgia

13:30, 7 Hydref

Prynhawn i Deuluoedd yng Nghapel Berea Newydd, Bangor lle byddwn yn sgrinio gêm Cymru v Georgia ar sgrîn fawr yn ogystal a darparu gweithgareddau, gemau, cwis, diodydd a snaciau i bob oed.  Croeso cynnes i bawb