Cyngerdd Apêl Hadau Gobaith

19:30, 17 Mawrth 2023

Cyngerdd Apêl Hadau Gobaith gyda Chôr Meibion Caernarfon, Côr Cofnod, Parti canu Ysgol Bontnewydd, Alis Glyn Tomos, Gwenno Fôn Jones, Elis Massarelli Hughes a Lois Parry.  Dewch yn llu, 17eg Mawrth 7.30, Theatr Seilo, Caernarfon! Tocynnau ar gael o siop Na Nôg, Palas Print neu awlodau’r Côr.