Cyngerdd Lansio Taith Cymru – Côr Meibion Dyfnant

19:50, 25 Tachwedd

£15

Mae Côr Meibion Dyfnant, yn dal i fod yn gôr bywiog ac uchelgeisiol ac adlewyrchir hyn drwy raglen gyffrous y côr am y tymor 2023/24, a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Mae’r côr ar  fin lansio  “Taith Cymru”, yr un gyntaf erioed i’r côr. 

Cynhelir cyngerdd cyntaf y daith yng Nghadeirlan Aberhonddu ar 25 Tachwedd 2023. 

Bydd Côr Meibion Dyfnant yn canu gyda Chôr Meibion Aberhonddu a’r cylch a hefyd Erin Thomas, unawdydd ifanc a thalentog.