Cynhadledd Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

10:00, 7 Hydref 2023

£28 (£23 i aelodau CELlC) i gynnwys cinio bwffe

Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

mewn cydweithrediad â Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Siaradwyr:

Cymraeg: Prys Morgan, Rebecca Thomas, Euryn Rhys Roberts

Saesneg: Huw Thomas, David Austin

**Dyddiad cau cofrestru: 29 Medi 2023**