Dathliad Cymru-Affrica

19:00, 1 Mehefin 2023 – 23:45, 3 Mehefin 2023

Bydd Dathliad Cymru-Affrica yn digwydd ar 1af-3ydd Mehefin yn Neuadd Ogwen, Bethesda, Gogledd Cymru ac ar 10fed-11eg Mehefin yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd. Mae gennym berfformwyr anhygoel eisoes wedi’u cadarnhau, a byddwn yn cyhoeddi’r rhain yn fuan ynghyd â dolenni tocynnau. Diolch yn fawr i Gyngor Celfyddydau Cymru a’n partneriaid Neuadd Ogwen, Cymdeithas Celfyddydau a Diwylliant Butetown (BACA), Canolfan Mileniwm Cymru, a Rahim El Habachi am weithio gyda ni i wneud i hyn ddigwydd.

Ymunwch â ni ar gyfer y dathliad cyffrous hwn o amrywiaeth ac undod yng nghalon Cymru. Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol a gweler ein tudalen gŵyl am newyddion a chyhoeddiadau, gan gynnwys gwybodaeth am y rhaglen a thocynnau:
https://successors.co.uk/projects/dathliad-cymru-affrica-festival-2023/?lang=cy

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan fel artist, grŵp cymunedol, gwerthwr, neu wirfoddolwr, mae croeso i chi gysylltu â ni: naomi@successors.co.uk