Dewch i Greu Torch Nadoligaidd

25 Tachwedd

£50 | £40 Gostyngiad

Ymunwch â ni i greu Torch Nadoligaidd unigryw

Dewch i ddysgu sut i wneud torch Nadoligaidd brydferth i’w hongian ar eich drws. 

Bydd digonedd o bethau i addurno eich torch, a bydd yr holl ddeunyddiau ac offer yn cael eu darparu. 

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â’n bwytai a chaffis ar y safle.  

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.  

 

Cyfyngiad Oedran

16+. (Rhaid i blant o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn 18+ sy’n cymryd rhan)

 

Iaith

Cynhelir y cwrs yn Saesneg. 

 

Hygyrchedd

Mae ein gofod addysg yn gwbl hygyrch. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk ymlaen llaw i drafod unrhyw ofynion hygyrchedd.  

Defnyddiwch SA44 5UP ar gyfer llywio lloeren.