Eisteddfod Capel y Groes

13:30, 12 Ebrill 2023

£3, plant dan 16 oed £1

Pob math o gystadlaethau llefaru, cerdd, llên a chelf yn Eisteddfod Capel y Groes. Mi fydd y cystadlu’n dechrau am 1:30 y.p. gyda’r seremoni gadeirio am 8:30 y.h. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael. Dewch yn llu i fwynhau gwledd o gystadlu!