Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon

16:30, 17 Mawrth 2023

Cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon am y 149fed tro yn Neuadd Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid nos Wener 17 Mawrth 2023 i ddechrau am 4.30.

Beirniaid:

Llên a Llefaru – Karina Wyn Dafis, Llanbrynmair

Cerddoriaeth – Aled Wyn Davies, Llanbrynmair

Cyfeilydd:

Manon Fflur Jones, Pontrhydfendigaid