Ffair Nadolig Ysgol Talgarreg

17:30, 14 Rhagfyr

5:30yh Canu Carolau yng Nghae’r Ysgol (dewch â thortsh)

6:30yh Ffair Nadolig yn Neuadd Goffa Talgarreg

  • Stondinau
  • Rholiau Twrci
  • Tê, Coffi a mins peis
  • Groto Siôn Corn
  • Cystadleuaeth Siwmper Nadolig