FFAIR RECORDIAU

10:00, 30 Medi

Am ddim

Ffair Recordiau a CDs – amrywiaeth eang iawn o recordiau feinyl a CDs – Cymraeg, Saesneg a Ieithoedd eraill. Bargeinion yn ogystal a recordiau prin a chasgladwy.