Ffair swyddi

13:00, 27 Ionawr 2023

Hoffi gweiithio efo pobl, eisiau gwneud gwahaniaeth a datblygu gyrfa?

Dewch draw i glywed mwy – cyfleoedd amrywiol ar gael o fewn gwasanaethau Oedolion, Anableddau Dysgu a Phlant Cyngor Gwynedd.