Gofal ein Gwinllan

10:00, 4 Chwefror 2023

Cyfres yn trafod cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i Diwylliant, Hanes a Llenyddiaeth Cymru. 

Sesiwn nesaf – 4 Chwefror, 10.00 -11.30 am 

Pynciau dan Sylw:

Ieuan Glan Geirionydd – Parch. Ddr Siôn Aled Owen

Yr Iaith mewn Llys a Llan: Cyfraniad Arthur James Johnes (1809- 1871-  yr Athro R. Gwynedd Parry

Y linc i gofrestru eich lle yw:

https://bit.ly/3itXzbt

Am unnrhyw fanylion pellach cysylltwch ag: angharad.gaylard@stpadarns.ac.uk