Gofal ein Gwinllan

10:00, 1 Ebrill 2023

Am ddim

Cynhelir sesiwn nesaf Gofal ein Gwinllan, cyfres o seiminarau yn trafod cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i ddiwylliant a hanes Cymru, a’r iaith Gymraeg:

Dyddiad: 1 Ebrill

Amser: 10.00-12.00 canol dydd

Pynciau dan sylw:

Eliezer Williams a’i dad, Peter Williams ‘yr Esboniwr’ – Dr Eryn White

‘David Owen, ‘Brutus’ (1795-1866), Golygydd Yr Haul – Arwr neu Herwr? – Robert Rhys

Linc i fwcio iech lle:

https://bit.ly/3X4ljSw

Am unrhyw fanylion pellach cysylltwch ag: angharad.gaylard@stpadarns.ac.uk