Gweithdy creadigrwydd Yr Ŵyl Ddrama

10:15, 18 Mawrth 2023

Am ddim

Law yn llaw â’r Theatr Unnos, mae’r Ŵyl Ddrama yn cynnal gweithdy dyfeisio a byrfyfyrio ar gyfer pobol ifanc 14 – 25 oed… ac mae’r cyfan yn rhad ac am ddim!

Cewch eich hysbrydoli o’r posibiliadau o ddyfeisio a chreu mewn cyfnod byr.  

 

10:15 – Cyfarfod yn y Theatr am baned a chlonc.  

10:30 – Gwylio cynnyrch y Theatr Unnos fel sail i’r gweithdy. 

11:00 –  Gweithdy dyfeisio a byrfyfyrio yn adlewyrchu’r Theatr Unnos.  

Bydd angen cadw lle o flaen llaw, trwy gysylltu â Carys yn Theatr Felinfach ar 01570 470697 / theatrfelinfach@ceredigion.gov.uk

Diolch i Gyngor Sir Ceredigion am y gefnogaeth, trwy’r gronfa grantiau bach.