Hoff Ganeuon Huw Chiswell

20:00, 1 Ebrill 2023

£15 / £12.50

Noson yng nghwmni Huw Chiswell, fydd perfformio ei 15 hoff gân, ac yn adrodd yr hanes y tu ol i bob un.
P’run ydi ei ffefryn, tybed?
Bydd holl elw’r noson yn mynd tuag at Apêl Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023.