Ras Hwyrnos Nant yr Arian

18:00, 19 Ebrill 2023

£3-£5

Ras-Hwyrnos-Nant-yr-Arian

Ras Hwyrnos Nand yr Arian (Cyfres yr Haf Sialens y Barcud Coch)

Ras 1 – Ras Hwyrnos Nant yr Arian 

Canolfan ymwelwyr Nant yr Arian

6pm – Ras gynradd (tua 1 milltir)

Bl. 3 a 4

Bl. 5 a 6

7pm – Rasys ysgol uwchradd ac oedolion

Ysgol uwchradd (tua 3 milltir)

Ras Oedolion (tua 5 milltir)

Pris: £5 Oedolion / £3 Plant (Cofrestru a thalu ar y noson)