Jemima

10:00, 27 Mehefin 2023

£10 | £7

Cwmni Theatr Arad Goch yn cyflwyno Jemima gan Jeremy Turner.

Dyma gynhyrchiad cyffrous, newydd am un o fenywod pwysicaf yn hanes Cymru, Jemima Nicholas. Hanes, cerddoriaeth, ychydig o ddireidi, a lot o hwyl wrth iddynt roi sylw i’r arwres Gymreig o Sir Benfro.

Cyfle gwych ar gyfer trip ysgol Haf neu dewch a’ch teulu a ffrindiau i’r Theatr!

Canllaw Oed 7+

Am ragor o wybodaeth a thocynnau cysylltwch â ni yn y Swyddfa Docynnau

Oriau Swyddfa Docynnau | Box Office Hours
Llun i Gwener | Monday to Friday
9:30yb-4:30yp
☎01570 470697
📧theatrfelinfach@ceredigion.gov.uk