Noson Goffi Elusen Canser

18:30, 14 Ebrill 2023

Cangen Llanybydder a Llambed Elusen y Canser
Noson Goffi yn Artisan, Stryd Fawr, Llambed ar Nos Wener, Ebrill 14eg am 6.30yh.
Llywydd y Noson: Gillian Elisa Thomas
Raffl / Stondinau
Mynediad trwy rodd
Dewch yn llu i gefnogi Elusen y Canser.