Noson o Hwyl a Chân

07:00, 6 Mai 2023

Neuadd y Coroniad Pumsaint

Noson o Hwyl a Chân 

yng nghwmni

Tudur Wyn a Dafydd

Llywydd: Mr Dafydd Lewis, Cwmann (W D Lewis a’i Fab)

Mynediad drwy docyn yn £10 yn cynnwys lluniaeth ysgafn.

Plant uwchradd yn £5 wrth y drws a phlant cynradd am ddim.

Elw at y Neuadd.

Noson a oedd i fod ar y 10fed o Ragfyr 2022 yw hon a aildrefnwyd oherwydd y tywydd.