• Pizza 10″ Margherita am £5, a £1 am bob topping
  • Yr arian yn mynd tuag at Gronfa Caernarfon ar gyfer Eisteddfod Llŷn ac Eifionnydd 2023
  • Pen Cerrig, 6, Dwyrain Twthill, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1PF
  • Gyda diolch i Jones’ Pizza Co. am y toes