Penblwydd Eglwys Crist, Glanogwen

11:00, 8 Hydref

Ymunwch â ni i ddathlu sefydlu’r Eglwys a rhoi diolch am ei bywyd yn ein gymuned dros y 168mlynedd diwethaf…. 

Gobeithiwn arddangos hen luniau o briodasau, gwasanaethau bedydd ac angladdau nodweddiadol. Ydy’r Eglwys wedi bod yn le arbennig i teulu chi? Ydach chi’n cofio’r Carnifal yn cael ei drefnu yna? 

Rydym yn barhau i fod yma i’r gymuned i gyd, i weddio dros anghenion y byd a fod yn arwydd o Ffydd, Gobaith a Chariad

Dewch i ddathlu gyda ni, canu hoff emynau a gwrando ar ysgrythyr ysbrydioledig

Lluniaeth ysgafn wedyn.