Rhowch Waed yn Ysgol Bro Teifi

11:00, 30 Mai 2023

Oeddech chi’n gwybod mai dim ond3% o’r boblogaeth gymwys yng Nghymru sy’n rhoi gwaed?
Rhannwch y postiad hwn os ydych chi’n un ohonyn nhw! 🔁
Trefnwch apwyntiad heddiw 🔗  https://wbs.wales/CalonTysul

Amserau: 11:00 – 13:30 & 15:00 – 18:30