Rhys Meirion a gwesteion arbennig

19:30, 24 Tachwedd

£12.50

Rhys Meirion a gwesteion arbennigHaka Entertainment

Rhys Meirion a gwesteion arbennig

Cyngerdd yng nghwmni Rhys Meirion gyda gwestai arbennig – Rhys Meilyr, Côr Ieuenctid Môn, Menna Rhys a Dilwyn Morgan.

Yng Nghapel Moeria, Llangefni, nos Wener, Tachwedd 24ain.

Tocynnau ar gael ar y wefan neu yng Nghwpwrdd Cornel, Llangefni.