Sesiwn ioga i deuluoedd gyda Leisa Mererid (Gŵyl Gwenllian)

10:30, 11 Mehefin 2023

Am ddim - ebostiwch i gadw lle

Fel rhan o Ŵyl Gwenllian bydd Leisa Mererid yn cynnal sesiwn ioga i deuluoedd yng Ngerddi Ffrancon (ger Plas Ffrancon).

Am ddim ond dylech ebostio esme@ogwen.org i gadw lle.