Y ‘Shopocracy’

18:30, 24 Mawrth 2023

Am ddim

Mabli Siriol, cyn-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn holi Dan Evans am ei gyfrol ddiweddar ‘A Nation of Shopkeepers: The Unstoppable Rise of the Petty Bourgeoise, gan ganolbwyntio ar y profiad Cymraeg a Chymreig. Sgwrs wleidyddol ddifyr am gyfrol amserol iawn. Bydd y sgwrs yn Gymraeg a Saesneg,