Sioe Explorer Dome – Treulio Trafferthus!

11:00, 19 Mawrth 2023

£2.50 y pen

Daw bola’n gefen medden nhw! Dyma sioe sy’n rhoi cig ar yr asgwrn ac esbonio’r broses dreulio o’r top i’r gwaelod! 

Dewch ar daith ryngweithiol drwy fwyta, llyncu, treulio, amsugno a chwydu – o’r plât i’r poti!

Byd y sioe yn cael ei thaflunio mewn cromen wynt!