Ras Sion Corn – 5K

10:00, 2 Rhagfyr

Awydd ymuno â ni am ddigwyddiad llawn hwyl i’r teulu cyfan?

Mae angen cofrestru a thalu ymlaen llaw trwy e-bost: carnifalbethesda@gmail.com

Gellir talu trwy Paypal: @carnifalbethesda2023 (mae trosglwyddiad banc hefyd yn opsiwn)

Rydym hefyd yn chwilio am stiwardiaid i helpu ar y diwrnod – cysylltwch â ni!