Siop Dewi

14:45, 17 Mehefin 2023

Am ddim

Gŵyl Ddathlu 10 Mlynedd

Dydd Sadwrn 17eg o Fehefin 2023 yn Neuadd yr Eglwys Capel Dewi

Tref Digwyddiadau:

2.45 Gatiau’n agor

3yp Gŵyl yn agor gydag areithiau ar y lawnt a Torri’r gacen

3.30yp Gadewch I’r hwyl ddechrau

5yp Rhoi gwobrau a the prynhawn.

Croeso I bawb!