Taith Dyffryn Teifi

17:00, 18 Awst

£3

Taith Gerdded Dyffryn Teifi

Dydd Gwener, Awst 18fed, 5yp

Cyfarfod ym maes parcio Jones & Davies, Pont-Tyweli, am 5yp i barcio ceir a mynd ar fws i’r man cychwyn ym Mhont Alltycafan.
Pellter tua 5 milltir trwy dir fferm a pheth ar y ffordd yna cerdded yn ôl i Landysul.

Gellir prynu bwyd yn nhafarn yr Half Moon ar ôl dychwelyd.

Sori, dim cŵn.  Oedolyn £3. Mae plant dan 16 am ddim.

Cysylltwch â Ron & Megan 01559 362736 am wybodaeth am y daith gerdded.