Taith Efeillio i Plouvien (Llydaw)

28 Hydref 2023 – 2 Tachwedd 2023

£200 am 5 niwrnod o daith

Mae Pwyllgor Efeillio Tregaron a’r Cylch yn trefnu taith i Plouvien yn ystod mis Hydref/Tachwedd 2023, sef 28 Hydref tan 2 Dachwedd. Cofiwch bydd angen pasport arnoch!

– Y pris am y daith o 5 diwrnod bydd £200 yn cynnwys bws o Dregaron i Plouvien a nol, a fferi o Plymouth i Roscoff a nol.

– Bydd y rhan fwyaf yn aros gyda teuluoedd yn Plouvien, ond gellir aros mewn gwesty am bris ychwanegol.

– Bydd Pwyllgor Efeillio Plouvien yn trefnu gweithgareddau tra bod ni yno. Efallai bydd angen tal ychwanegol am fynediad i rhai gweithgareddau.

– Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Huw Davies – manylion ar y poster.