Taith Gerdded gan Cyngor Cymuned Llanwenog

10:00, 23 Ebrill 2023

Taith Gerdded Blynyddol gan Cyngor Cymuned Llanwenog

Codi arian tuag at Uned Chemotherapi, Ysbyty Bronglais

Yn mynd ar hyd llwybrau cerdded ardal Gorsgoch gan gynnwys y Gors ei hunan! Taflenni gwybodaeth i roi hanes ar hyd y llwybr ichi. 

Lluniaeth am ddim i ddilyn gan Gyngor Cymuned Llanwenog. 

Dechrau am 10yb o Neuadd Gorsgoch. Croeso i gwn ar dennyn.