Taith Gerdded Talgarreg

17:00, 15 Medi 2023

Cynhelir Taith Gerdded at 15/9/23. Croeso i bawb ymuno!

Ymgynull ar sgwâr Alltmaen am 5yh, a chyd-gerdded i dafarn Glan-yr-Afon. Gallwch archebu swper o’r dafarn ar ddechrau’r daith.

Croesawn pob nawdd i blant yr Ysgol (ffurflenni gwyn) neu’r Cylch Meithrin a Ti a Fi (ffurflenni gwyrdd).