Taith Gerdded Tregroes

10:30, 17 Mehefin 2023

Taith Gerdded Tregroes gyda Croeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli.

Dydd Sadwrn 17eg Mehefin 2023, 10.30yb

Cwrdd yn Tŷ Newydd, Gorrig, SA44 4JP (parcio mewn cilfan gyferbyn).

Cerdded ar hyd yr heol gefn i Croeslan, yna lawr i Tregroes ac yn ol i Tynewydd i gael lluniaeth ysgafn yn yr ardd.

Taith gwaddol hawdd, tua 1.5 awr. Croeso i gŵn.

Oedolion £3. Plant o dan 16 oed yn rhad ac am ddim.