Taith Gerdded

10:00, 26 Mawrth 2023

Taith Gerdded Hamddenol Tair Milltir.

Trwy ardal Parc-y-rhos, Cwmann.

Dechrau a gorffen o flaen Capel Bethel.

Codi arian tuag at gynorthwyo doddefwyr y ddaeargryn yn Syria a Thwrci.