Taith Pasg Plant

10:00, 8 Ebrill 2023

Am Ddim

Ar Ddydd Sadwrn 8ed o Ebrill, 10yb ym Mharc Coffa Llandysul bydd Taith Pasg di-dal rhyngweithiol a hwylus i blant.

Rhaid fod rhiant, gofalwyr, neu warchodwyr yn ymuno’r plentyn.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rhodri 01559 362202.