Taith Tractorau Talgarreg

10:00, 4 Mehefin 2023

Dymuna pwyllgor Ysgol Talgarreg croesawi chi nol i’r taith tractorau. Mi fyddwn yn codi arian eleni tuag at yr ysgol ac mi fydd cyfraniad yn mynd tuag at gofal Macmillan. £10 y tractor, byddwn yn casglu arian a gwerthu raffl o 10yb ymlaen a fydd yna lluniaeth ar gael yn y bore cyn cychwyn y daith am 11 y.b. Bydd cyfle i archebu bwyd ar gyfer cinio yn y dafarn ar ddiwedd y daith. Dewch yn llu i gefnogi