Taith tywys efo Rhys Mwyn

10:00, 18 Mawrth 2023

£8

Ymunwch â’r archeolegydd Rhys Mwyn ar daith o Gastell Penrhyn i Landygai ar fore Sadwrn Mawrth 18 am gyfle i ddarganfod hanes sydd ar stepen drws y Castell. Caiff y daith ei chynnal yn ddwyieithog, mae gwahoddiad i’r castell am baned ffwrdd a hi ac mae’n costio £8.