Twmpath Dawns!

19:45, 6 Hydref 2023

Twmpath Dawns yng nghwmni Dawnswyr Talog nos Wener Hydref 6ed yn Neuadd Fictoria, Llanbedr Pont Steffan.

Trefnir gan Bwyllgor Gŵyl Ddewi a Merched y Wawr Llanbed. Noddir gan Cered, Pwyllgor  Gŵyl Ddewi a Chyngor Tref Llanbedr Pont Steffan. 

Bydd Gweithdy arbennig i blant oed cynradd am 6.45pm. 

Bydd yr elw yn mynd at achosion lleol. 

Dewch i gefnogi, i ddawnsio – a chael hwyl!