Bethel Parc-y-rhos, Cwmann

Cwrdd Diolchgarwch Bethel Parc-y-rhos

Bethel Parc-y-rhos

Cwrdd Diolchgarwch Bethel yng Nghapel Bethel Parc-y-rhos, Cwmann am 7 o’r gloch.