Bethel Parc-y-rhos

Taith Gerdded

Bethel Parc-y-rhos

Taith Gerdded Hamddenol Tair Milltir. Trwy ardal Parc-y-rhos, Cwmann.

Salm, Côr a Chân

Bethel Parc-y-rhos

“Salm, Côr a Chân” – Cymanfa Bethel dan arweiniad Sara Davies gydag eitemau gan Gôr Pam Lai.