Llyfrgell y Sylfaenwyr, Campws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llambed