Oriel Ffin y Parc

Gareth Parry: Gwneud Lluniau

Arddangosfa fawr o waith yr arlunydd o Flaenau Ffestiniog, ar ei ben-blwydd yn 70 oed.